CS-Series

Print
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 เครื่องเลเซอร์ตัดและแกะสลักรุ่น CS ได้พัฒนาบนพื้นฐานของความสมบูรณ์แบบในการผนวกกันของชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่และการประยุกต์ใช้เลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม การออกแบบได้คำนึงถึงสภาพการใช้งานจริงในโรงงานของชุดโปรแกรม ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด ด้วยการเน้นย้ำเรื่องเสถียรภาพ ความแม่นยำ และความเร็ว ผ่านกระบวนการผลิตที่มีการตรวจสอบคุณภาพ เลเซอร์รุ่นนี้ได้รับความนิยมนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับงานผลิต
สามารถตัดวัสดุได้ทั้ง อโลหะ และ โลหะได้ในเครื่องเดียวกัน จึงเหมาะสำหรับลูกค้างานทำป้ายเป็นอย่างยิ่ง 
   
 
 
   
 

S series ได้ใช้ DSP Controller 32 bit เป็นตัวควบคุมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง ความราบเรียบของทางเดินเส้นโค้งและควบคุมอัตราเร่งขณะสิ้นสุดของโปรแกรมๆ จะคำนวณอัตโนมัติสำหรับเส้นทางเดินที่สั้นที่สุดในการตัดและแกะสลัก
 

โปรแกรมสามารถทำงานร่วมกับ AutoCAD CorelDRAW และโปรแกรมอื่นๆ ได้ด้วยการสั่งงานและเชื่อมต่อโดยตรง จึงทำให้การออกแบบแบบงานและควบคุมเครื่องเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดาย สามารถจัดการงานเป็น layer กำหนดการตัดและแกะสลักด้วยระบบ multi-colors สามารถส่งไฟล์แบบไปที่เครื่องทั้งหมดในครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วนได้   
 

เครื่องสามารถเก็บไฟล์แบบในตัวเครื่องได้ขนาด 256MB ไม่จำเป็นต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา สามารถเลือกไฟล์แบบมาตัดหรือแกะสลักได้ผ่านทางชุดแป้นควบคุมหน้าเครื่อง จึงทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมๆ กัน 

     
   
 

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง วัสดุของเล่นเด็ก วัสดุจากการเย็บ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โมเดลต้นแบบ เช่น เรือ เครื่องยนต์ เป็นต้น อุปกรณ์ตกแต่งภายใน บรรจุภัณฑ์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เฟอนิเจอร์ เป็นต้น

     
   
 

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง วัสดุของเล่นเด็ก วัสดุจากการเย็บ เหล็ก แสตนเลส ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โมเดลต้นแบบ เช่น เรือ เครื่องยนต์ เป็นต้น
อุปกรณ์ตกแต่งภายใน บรรจุภัณฑ์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เฟอนิเจอร์ เป็นต้น 

We have 3 guests and no members online

2011 CS-Series. Copyright © 2004 HYLAX (THAILAND) CO.,LTD All Rights Reserved
Powered by Joomla 1.7 Templates